دوره های تخصصی بازاریابی – آنلاین همزمان

دوره های تخصصی بازاریابی – آنلاین همزمان

مخاطبین دوره : مدیران ، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و بازاریابی توسعه دهند.

ورود به کلاس آنلاین
ورود به کلاس آنلاین
ورود به کلاس آنلاین
ورود به کلاس آنلاین