ورود به کلاس حرفه ای آنالیز فوتبال – مدرس دوره آقای میلاد بابائی