آموزش زبان خارجی به صورت آنلاین

rahyaran lms-online-language-learning-980x515
اخبار و اطلاعیه

آموزش زبان خارجی به صورت آنلاین

ضرورت فراگیری زبان های خارجی در عصر کنونی برکسی پوشیده نیست حتی می توان گفت یادگیری زبان دیگر در انحصار یک یا دو زبان متداول نیست، و برای ارتباطات بیشتر در حوزه های گوناگون نیازمند فراگیری زبان های بیشتری هستیم. شاید این جمله که دانستن هر زبان به منزله تبلور یک انسان دیگر در وجود هر فرد بی ارتباط با موضوع بحث ما نباشد.، در بسیاری از کشورها دانستن زبان بین المللی انگلیسی هم کفایت نمی کند و نه تنها در بین عموم مردم آن کشور به آن بها داده نمی شود بلکه در مجامع علمی هم با این موضوع متفاوت برخورد می شود.به طور مثال کشور روسیه یا چین ،آلمان و… از این جمله کشورها محسوب می شوند.

نکته بعدی در مورد یادگیری زبان خارجی تعامل نزدیک بین مدرس و فراگیر است که در سیستم های مجازی کنونی که به صورت آنلاین همزمان به برگزاری دوره ها می پردازندف این حالت مورد توجه قرار گرفته است و حتی امکان پرسش و پاسخ تصویری و چند رسانه ای در آن منظور شده است.بی گمان عدم توجه به محدودیت زمانی و مکانی ( حتی در حال سفر) و نیز بازبینی کلاس ضبط شده از مزیتهای موکد این روش به حساب می آید والبته مزایای بسیار دیگر از آن جمله اند.

پردیس فناوری کیش سالها تلاش خود را بر امر آموزش آنلاین در زمینه زبان های خارجی معطوف نموده است و حتی دوره های آموزش زبان اردو ، چینی ، کره ای و ژاپنی را نیز اجرا نموده است اینک با بکارگیری سامانه آموزش مجازی رهیاران قصد آن داریم تا به عنوان برترین سیستم آموزش آنلاین در کشور را مورد بهره برداری قرار دهیم.