برگزاري آزمون آنلاين سازماني و يا مدارس

آزمون آنلاين - سامانه آموزش مجازي رهياران
اخبار و اطلاعیه

برگزاري آزمون آنلاين سازماني و يا مدارس

پرديس فناوري كيش (كيش تك) در راستاي انجام فرايند خدمات آموزش به صورت مجازي، امكان  تدوين وبرگزاري آزمون هاي آنلاين را با موضوعات متفاوت و نيز شيوه هاي گوناگون براي سازمان ها و مدارس متقاضي بسترسازي نموده است. امكان ايجاد پنل آزمون اختصاصي و لينك مرتبط با آزمون هر بخش قابل تعريف و فعال سازي مي باشد.آزمون هاي درخواستي با زمانبندي و اعلام تاريخ قابل برنامه ريزي از قبل مي باشد و امكان مشاهده كارنامه نتايج پس از آزمون براي شركت كنندگان فراهم مي باشد. اين فرايند در سامانه آموزش مجازي رهياران امكان انتخاب و ايجاد را دارد.

سازمان و يا مدارس متقاضي مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سامانه آموزش مجازي رهياران و يا پورتال كيشتك  مراجعه نمايند و يا با شماره 02166176196 تماس حاصل نمايند