برگزاری دوره های آنلاین بانکی

کارگاه های کسب و کار_دوره های تخصصی اموربانکی_آنلاین همزمان_آنلاین غیرهمزمان_کیش تک_پردیس فناوری کیش_سامانه مجازی رهیاران
اخبار و اطلاعیه

برگزاری دوره های آنلاین بانکی

پردیس فناوری کیش با بهره گیری از سامانه رهیاران به عنوان برترین سامانه آموزش آنلاین در کشور ، آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های مرتبط در حوزه بانکی جهت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعلام می نماید . شایان ذکر است دوره های اعلامی ذیل در حال حاضر با بهره گیری از اساتید مجرب در بانکهای دیگر در حال برگزاری می باشد . اطلاعات بیشتر در سامانه www.rahyaranlms.ir  قابل مشاهده است .

ردیف نام کارگاه / دوره مدت نوع مدرک
1 حقوق بانکی 1 8 ساعت  داخلی / بین المللی
2 حقوق بانکی 2 8 ساعت  داخلی / بین المللی
3 بانکداری داخلی 2و1 8 ساعت  داخلی / بین المللی
4 تدوین قراردادها 8 ساعت  داخلی / بین المللی
5 حسابداری1 8 ساعت  داخلی / بین المللی
6 اعتبار اسنادی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
7 امنیت سایبری 8 ساعت  داخلی / بین المللی
8 ازریابی وثایق ملکی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
9 سه گانه اعتباری 8 ساعت  داخلی / بین المللی
10 خرید دین 8 ساعت  داخلی / بین المللی
11 اخلاق حرفه ای 8 ساعت  داخلی / بین المللی
12 ابزارهای نوبن 8 ساعت  داخلی / بین المللی
13 بازاریابی خدمات بانکی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
14 بازآموزی عقود 8 ساعت  داخلی / بین المللی
15 تجزیه و تحلیل صورتهای بانکی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
16 وصول مطالبات 8 ساعت  داخلی / بین المللی
17 ضمانت نامه ریالی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
18 مبارزه با پولشویی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
19 فن بیان و سخنوری با رویکرد اموربانکی 8 ساعت  داخلی / بین المللی
20 مدیریت هیجان 8 ساعت  داخلی / بین المللی
21 مدیریت انگیزش 8 ساعت  داخلی / بین المللی
22 اصول و فنون مذاکره 8 ساعت  داخلی / بین المللی

 در صورت درخواست مدرک بین المللی هزینه آن بر اساس زمان درخواست تعیین و اعلام خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم با شماره تلفن 02166176196 تماس حاصل نمایید و در صورت نیاز به وب سایت  www.kishtech.ir    و یا   www.rahyaranlms.ir   مراجعه نمایید .