دوره آموزش زبان ترکی استانبولی ویژه جشنواره بهار ۱۴۰۰

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی ویژه جشنواره بهار ۱۴۰۰