دوره های تخصصی امور گمرکی – آنلاین همزمان

دوره های تخصصی امور گمرکی – آنلاین همزمان

مخاطبین دوره : مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه فنی و مهندسی توسعه دهند.