دوره های تخصصی بازاریابی – آنلاین همزمان

دوره های تخصصی بازاریابی – آنلاین همزمان

مخاطبین دوره : مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و بازاریابی توسعه دهند.

ورود به کلاس آنلاین
ورود به کلاس آنلاین
ورود به کلاس آنلاین
ورود به کلاس آنلاین