دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ – آنلاین همزمان

دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ – آنلاین همزمان

مخاطبین دوره : مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و بازاریابی سازمان توسعه دهند.

ورود به کلاس آنلاین