دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ – آنلاین غیرهمزمان

دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ – آنلاین غیرهمزمان

مخاطبین دوره : مدیران ، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و بازاریابی سازمان توسعه دهند.