راهنمای آزمون دوره ایمنی و آتش نشانی (ویژه بانک ایران زمین)

راهنمای آزمون دوره ایمنی و آتشنشانی
اخبار و اطلاعیه

راهنمای آزمون دوره ایمنی و آتش نشانی (ویژه بانک ایران زمین)

راهنمای آزمون دوره ایمنی و آتش نشانی (ویژه بانک ایران زمین)

 

آزمون دوره ایمنی و آتشنشانی در تاریخ 25 و 26 دی ماه 1399 برگزار میگردد. برای اطلاع از نحوه شرکت در آزمون و زمان دقیق برگزاری، روی لینک دانلود راهنما کلیک نمایید.