راهنمای ورود به کلاس دوره فن بیان (بانک ایران زمین)

ایران زمین-رهیاران ال ام اس
اخبار و اطلاعیه

راهنمای ورود به کلاس دوره فن بیان (بانک ایران زمین)

راهنمای ورود به کلاس دوره فن بیان (ویژه بانک ایران زمین)

دوره آنلاین فن بیان امور بانکی ویژه بانک ایران زمین از تاریخ 99/07/16 الی 99/07/30 برگزار میگردد.
تاریخ آزمون 1 و 2 آبان ماه 1399 میباشد.

 

لینک دانلود راهنما: