روز جهانی فلسفه مبارک باد

روزجهانی فلسفه_رهیاران
اخبار و اطلاعیه

روز جهانی فلسفه مبارک باد

روز جهانی فلسفه مبارک باد

 

 

نوزدهم نوامبر مصادف با ۲۹ آبان ماه روز جهانی فلسفه است. فلسفه زمانی به دانش بشر در تمامیت اش اطلاق می شد و مادر علوم نام دارد. تمام علوم خاصه اعم از نظری، عملی و دقیقه، همه از بدنه فلسفه جدا شده اند. با این حال، فلسفه همچنان از فرزندان خویش حمایت می کند و خوراک فکری شان را مهیا می سازد. فلسفه الهام بخش تأملات نظری عمیق در شاخه های مختلف علوم است.

 

“تفکر، قدر نهادن به دعوتی است که از جانب هستی به ما بخشیده شده است. رسالت فیلسوف، نگهبانی تاریخی از حقیقت است. دوستدار دانایی و حکمت، تذکاردهنده و بیدارکننده است. ۲۹ آبان روز جهانی فلسفه بر تمام متفکران و جویندگان طربق معرفت مبارکباد. امید که قدردان بزرگترین هدیه وجودی خود باشیم”