سرفصل دوره آموزش اکسل پیشرفته

سرفصل دوره آموزش اکسل پیشرفته

سرفصل دوره آموزش اکسل پیشرفته :

 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • جداول و نمودارهای محوری
 • تهیه صورت های مالی، تهیه ترازنامه ، تهیه صورت سود و زیان
 • نحوه جدول کردن داده ها در صفحه گسترده
 • نحوه ورود خودکار اعداد
 • مدیریت بر صفحات گسترده
 • نحوه انجام محاسبات ریاضی بر روی داده ها
 • نحوه قالب بندی داده های در خانه
 • نحوه برقراری لینک در اکسل
 • نحوه کار با توابع اصلی در اکسل
 • نحوه قالب بندی شرطی بر روی داده ها
 • قالب بندی شرطی
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • تهیه نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل