سرفصل کارگاه آشنایی با استانداردهای ابزار دقیق (مقدماتی)

سرفصل کارگاه آشنایی با استانداردهای ابزار دقیق (مقدماتی)

سرفصل کارگاه:

 • ابزاردقیق چیست؟
 • قسمتهای تشکیل دهنده ا
 • بزاردقیق
 • مهندسی ابزار دقیق
 • سنسور
 • ترانسدیوسر
 • ترانسمیتر
 • کنترلر
 • عنصر نهایی کنترل
 • محرک
 • ثبت کننده ها و نمایشگرها