فوتبالبیس طرح یادگیری فوتبال پایه در آی تی فوتبال

فوتبالبیس
اخبار و اطلاعیه

فوتبالبیس طرح یادگیری فوتبال پایه در آی تی فوتبال

به گزارش رسانه آی تی فوتبال : آی تی فوتبال در جهت ارتقای سطح دانش فوتبال ویژه رده سنی پایه اقدام به ارائه طرح فوتبالبیس نموده است ، که  در این طرح  با نظرکارشناسی مربیان مجرب فوتبال سطوح پایه اقدام به تدوین دوره های ضروری شده است ، از سوی دیگر دسترسی به این آموزش ها در قالب فیلم های آموزشی می تواند در جهت توسعه عدالت آموزش در سطح کشور موفق عمل نماید .

فوتبالبیس
فوتبالبیس یادگیری فوتبال پایه