چرا سامانه آموزش مجازی رهیاران را توصیه می کنیم؟

رهیاران ال ام اس
اخبار و اطلاعیه

چرا سامانه آموزش مجازی رهیاران را توصیه می کنیم؟

بخش اول –انتخاب یک سامانه آموزشی مناسب در بین بسیاری از مراکزی که ادعای برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی یا همان الکترونیکی را دارند، کار ساده ای نیست .اما ویژگی چنین سامانه ای چه مواردی است، ما در ادامه به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم.
 مدت فعالیت و سابقه در زمینه آموزش مجازی 
شاید ظهور موسسات آموزشی سنتی با توجه به شرایط حاضر تغییر رویه دهند و شیوه جدید را برای ادامه فعالیت خود انتخاب نمایند اما این به معنی پذیرش این روش برای وضعیت موجود و مقابله با رقبای حرفه ای است که آنها نیز همین شیوه را برگزیده اند.اما سامانه آموزش مجازی  به عنوان یک فعالیت دائمی در این حوزه از سال 1394 به عنوان  ماموریت و برنامه اصلی پردیس فناوری کیش  ایجاد شده است و بالاخره با برند سامانه آموزش مجازی رهیاران معرفی شده است. البته این مجموعه با آموزش بیش از 180000نفرساعت با شیوه (الکترونیکی)  صاحب یک از موفق ترین تجربیات خود در این عرصه است و همچنان در آینده پیشرو خواهد بود.