کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی_آموزش مجازی رهیاران_پردیس فناوری کیش_کیش تک_آموزش آنلاین همزمان_آموزش آنلاین غیرهمزمان
اخبار و اطلاعیه

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان آموزش های آنلاین :

«ویژه اساتید ، آموزگاران ، آموزشگاه ها و مدارس»

  • تهیه محتوا آموزشی استانداردو جذاب
  • آشنایی با سیستم آموزشی و مشاوره ای ADOBE CONNECT
  • اداره کلاس در سیستم آنلاین و امکانات سیستم
  • روش های ارتباط تعاملی موثر و بهتر با دانشجویان

ظرفیت محدود-ثبت نام فقط ۹ هزارتومان-زمان برگزاری روز جمعه مورخ ۹۹/۱۰/۲۶ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

مهمترین شرط تدریس در سیستم آنلاین یادگیری :
تولید محتوا و تدریس با این سیستم است

استخدام برترین ها در این دوره ها

جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمایید

www.rahyaranlms.ir

جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمایید

www.rahyaranlms.ir