کلاس اول اکسل پیشرفته

کلاس اول اکسل پیشرفته

دوره پیشرفته  در اکسل پیشرفته کیش تک شامل فیلم های مباحث زیر می باشد:

۱ – آموزش Conditional Formatting اکسل-قالب بندی شرطی


۲ – تابع PMT اکسل-محاسبه مبلغ قسط


۳ – تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل


۴ – جستجوی پیشرفته در اکسل- تابع VLookup ,lookup,hlookup

۵– Pivot Table (پیوت تیبل) معجزه اکسل برای گزارش گیری …


۶ – تابع IF اکسل همراه با شرط های And/or چندگانه در اکسل


۷ – آشنایی با تابع SUMIF و نحوه استفاده از آن به همراه مثال


۸ – استفاده از ابزار Goal Seek در اکسل برای تحلیل


۹ – استفاده از Data Table اکسل برای تحلیل


۱۰ – آموزش تعریف سناریو با Scenario Manager در اکسل

پیش نیاز: اکسل مقدماتی