گزارش برگزاري دوره منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

اخبار و اطلاعیه

گزارش برگزاري دوره منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

گزارش برگزاري دوره منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

دانشگاه تهران – مركز آموزش آزاد دانشكده علوم و فنون نوين  دوره تخصصي منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

را به سفارش شركت تبسم زير مجموعه گروه مپنا ويژه مديران ارشد را در روزهاي پنج شنبه 11 و18 آذر ماه 1400 در محل دانشكده مذكور به صورت حضوري برگزار نمود.

برخي از موارد اين دوره شامل موضوعات زير مي باشد:

  • ويژگی های منابع انسانی در مقایسه با سرمایه انسانی
  • روشهای تجزیه و تحلیل شغلی
  • طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی آن
  • کارآیی و ارزیابی کارکنان
  • عوامل انگیزشی در کار و ارتقای شغلی
  • اصول ارگونومی در محیط کار

این دوره با تدریس آقای دکتر نبی مدرس دانشگاه و نظارت کارشناس مرکز با موفقیت افراد در آزمون پایانی خاتمه یافت.​