معرفی کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار (جدید)

کتاب نرم افزار مهندسی
اخبار و اطلاعیه

معرفی کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار (جدید)

معرفی کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار

نویسنده : مدرس دانشگاه دکتر داود رمضانی

کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار که در پاییز سال ۱۳۹۹ برای بار نخست از سوی انتشارات آراد کتاب و با حمایت پردیس فناوری کیش منتشر شده است ، نگارشی دیگر از مباحث مهندسی نرم افزار است که رویکرد آموزشی آن بیشتر متوجه افرادی است که به عنوان پژوهشگر و یا دانشجوی رشته های غیر مرتبط نرم افزار و کامپیوتر ، میخواهند با این مقوله آشنا شوند ،هر چند سعی شده است با تسلط نگارنده اصول و قواعد کتاب با علاقه مندان و دانشجویان رشته های نرم افزار و یا رشته های مرتبط با کامپیوتر تا حدود زیادی رعایت گردد ، و این دسته از افراد نیز می توانند از مباحث گوناگون کتاب بهره مند شوند . ویرایش نخست این کتاب که اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است نمی تواند خالی از اشکال باشد ، که در ویرایش های بعدی بررسی و متون کتاب کاملتر خواهد شد .

شایان ذکر است از نویسنده این کتاب دکتر داود رمضانی تا کنون ۱۵ عنوان کتاب دیگر در زمینه فناوری اطلاات منتشر شده است