راهنمای آزمون دوره فن بیان وسخنوری با رویکرد اموربانکی

راهنمای آزمون دوره ایمنی و آتشنشانی
اخبار و اطلاعیه

راهنمای آزمون دوره فن بیان وسخنوری با رویکرد اموربانکی

راهنمای آزمون دوره فن بیان و سخنوری با رویکرد اموربانکی (ویژه بانک ایران زمین)

 

آزمون دوره فن بیان و سخنوری با رویکرد اموربانکی در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه 1399 برگزار میگردد. برای اطلاع از نحوه شرکت در آزمون و زمان دقیق برگزاری، روی لینک دانلود راهنما کلیک نمایید.