کارگاه آموزش آنلاین حسابداری شرکتها (رایگان)

کارگاه آنلاین حسابداری شرکتها-کیش تک-موسسه رستاد
اخبار و اطلاعیه

کارگاه آموزش آنلاین حسابداری شرکتها (رایگان)

کارگاه آموزش آنلاین حسابداری شرکتها (رایگان)

پردیس فناوری کیش_دپارتمان مالی و ادارای ؛

حسابدارى، رکن اصلى نظام اطلاع رسانى مالى و اقتصادى هر جامعه به شمار مى رود . بى شک عمل به اىن فراخوان، زمانى میسّر خواهد بود که همهٔ حسابداران به امور حسابدارى و اهداف آن آشنا باشند بدین منظور با توجه به کمبود جدى در زمىنهٔ دوره های پایهٔ حسابدارى، مؤلفان بر آن شدند تا دوره حاضر را در چارچوب حسابدارى شرکت ها با هدف تأکید بر جنبه هاى کاربردى مطالب و با توجه به شرایط محیطى کارکرد آن و به خصوص، مفاد قانون تجارت و تشریح هر یک از مباحث، با ارائهٔ مثال هاى متعدّد، در اختىار هنرجویان عزیز قرار دهند در پاىان هر فصل، تعدادى پرسش، تمرىن با مسأله درج است که حل آن ها، توانایی هاى عملى هنرجویان را ارتقا خواهد بخشید یادآور مى شود که با توجه به روند موجود در جامعه و مغایرت هاى اساسى در شیوهٔ حسابدارى شرکت هاى تضامنى و نسبى با قانون مالیات ها و سایر قوانین موضوعه کشور و از آنجا که توسعه و پىشرفت اقتصاد جهانى عملاً کاربرد شرکت هاى تضامنى و نسبى را به شرکت کاهش داده، مؤلفان بر آن شدند تا بخش هایی از حسابدارى شرکت هاى تضامنى را که در شراىط محیطى کشور قابل اجرا مى باشد ارائه نمایند زىرا جهت گیرى مؤلفان در راستاى سیاست هاى آموزشى حسابدارى ایجاد انگیزه و علاقمندى هنرجوىان به رشته حسابدارى و آشنایی کلى با مبانى حسابدارى شرکت ها به ویژه شرکت هاى سهامى مى باشد .

مشخصات کارگاه آموزش آنلاین حسابداری شرکتها  ؛
تاریخ برگزاری : ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

شهریه کارگاه : برای افراد متخصصین کیش تک (رایگان) – برای سایر افراد ۱۹۰/۰۰۰ تومان

 لینک فرم ثبت نام کارگاه 

 لینک فرم ثبت نام کارگاه


ارتباط با ما : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

 لینک فرم ثبت نام کارگاه 

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir     
لینکدین www.linkedin.com