ترجمه کتاب دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه

معرفی ترجمه کتاب مفاهیم دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه
اخبار و اطلاعیه

ترجمه کتاب دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه

معرفی ترجمه کتاب مفاهیم دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه (کتاب اول)

عنوان اصلی این ترجمه :

Defensive concepts and software in the light of nahj al-balaghah (first book)

نویسنده اصلی این کتاب دکتر داود رمضانی و ترجمه انگلیسی آن توسط خانم زهرا محمدی و سارا احمدی می باشند . این کتاب در پاییز سال ۱۳۹۹ از سوی انتشارات آراد کتاب و با حمایت پردیس فناوری کیش منتشر شده است .

به نقل از خود این کتاب در مقدم می پردازیم که می تواند بهترین معرفی کننده کتاب و نظرات نگارنده آن باشد . «عبارت دفاع و جنگ نرم شاید در ابتدا ، تداعی کننده نوعی مبارزه به نظر برسد ، اما واقعیت این است که ابزار این جنگ از نوع تهاجمی و اسلحه سرد یا گرم نیست ، که آثار آن کشته شدن و زخمی شدن افراد مشارکت کننده در جنگ به طور مستقیم باشد ، بلکه این جنگ که با نرمش و ظرافت همراه است به صورت فرسایشی می تواند صدمات به مراتب بیشتری را به یک جامعه وارد کند . و حتی در طول زمان تاثیر آن بیشتر از یک جنگ مقابل هم است »

منبع اصلی و توجه نگارنده به کتاب پردازش نهج البلاغه معطوف گشته و مفاهیم دفاع و جنگ نرم را با بررسی نظرات امام علی (ع) مطاقبت داده است ، البته سخنان اندیشمندان دیگر نیز از نظر دور نمانده است .

در ادامه متنی از این کتاب از بخش مقدم ارائه می شود :

«بی تردید مشارکت و فرماندهی جنگ های متعدد ، سکوت ظاهری ، مدبرانه و عکس العمل منطقی و تاثیر گذار امام علی (ع) که قرنها توانسته است پایه های حکومت ظالمان ، غاصبان منادیان مبارزه با حق را بلرزاند ، می تواند خود حاکی از روش عالمانه دفاع و جنگ نرم باشد که به مدت ۲۵ سال عمر شریف آن حضرت را شامل گردیده است .»

نسخه اول این کتاب در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات آراد کتاب منتشر شد و اینک این کتاب در سال ۱۳۹۹ به زبان انگلیسی در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است .