دوره های تخصصی

دوره های تخصصی

دوره آموزش طرحواره درمانی ویژه کودک و نوجوان

تجربيات دوران کودکی و زندگی باعث شکل گیری طرحواره در ذهن افراد می‌شود؛ یعنی همان غالب فکری ما و آنچه به وسيله آن دنيا را می‌بينيم، مسائل را حلاجی می‌کنيم و به رفتار دیگران و به اتفاقات پيرامونمان بار معنايی می‌بخشیم.

دوره آموزشی اختلالات یادگیری کودکان

اختلال یادگیری به معنی نارسایی در یک یا چند فرایند روانشناختی در زمینه فهمیدن و به کار بردن زبان اعم از کلامی یا نوشتاری است که به صورت نارسایی در زمینه گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن،هجی کردن یا خواندن، نوشتن و حساب کردن بروز می‌کند.

دوره آموزشی تست رورشاخ

از این آزمون برای بررسی ویژگی های شخصیتی یک فرد یا عملکرد عاطفی وی استفاده می‌کنند. از این ازمون همچنین برای تشخیص اختلال های ذهنی پنهان استفاده می‌شود به خصوص در مواردی که بیمار تمایلی به توصیف تفکرات خود به صورت واضح ندارد.

دوره رفتار درمانی دیالکتیک

آنچه در این دوره مدنظر است، تعدیل‌کردن آشفتگی‌های هیجانی و رفتارهای مخرب افراد می‌باشد که برای رسیدن به اهداف درمانی خود، یک جعبه ابزار مهارت را برای فرد فراهم می‌کند،‌ مهارت‌هایی چون؛ افزایش ذهن آگاهی، قدرت تحمل پریشانی، مهارت ارتباط موثر و تنظیم هیجانی.

دوره فنون تصمیم هیجانی در عمل

هیجان به خودی خود پدیده مضری نیست. هیجانات وقتی دردسر ساز می شوند که ما نتوانیم به طور سالم آن را تجربه کنیم و خشم ، عصبانیت یا اضطراب خود را به طور نامناسب بروز بدهیم.

دوره روش های مصاحبه بالینی

مصاحبه بالینی علاوه بر تشخیص، به منظور ارتقای روحیه و انگیزه مراجعه کننده، تسلط نسبی بر عوامل فشارزا، صحبت درباره کلیات درمان، افزایش اعتماد مراجع و برقراری ارتباط دوسویه مراجع و درمانگر است.

دوره روانشناسی مثبت

روان‌شناسی مثبت‌نگر، مطالعه علمی افکار، احساسات و رفتار انسان با تمرکز بر نقاط قوت به‌جای نقاط ضعف، زندگی خوب ساختن به‌جای ترمیم کردن زندگی بد و رساندن زندگی به سطح فوق‌العاده به‌جای اکتفا به سطحی نرمال است.

دوره آموزش درمان ذهنی سازی کودکان

در این دوره به کاوش در اندیشه‌ی بدنی‌شدن، ذهنی‌سازیِ بدنی‌شده‌ی والد، زمینه‌های نظریه‌ای این مفهوم، اهمیت تحولی آن در رابطه‌ی نوزاد-مراقب و سنجش و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.

دوره تئاتر درمانی

در تئاتر درمانی فرد در محیطی که در مقایسه با دیگر رویکرد های درمانی بسیار شبیه به زندگی واقعی اوست با درد های روانی و تعارضاتش روبرو می شود. افراد مسائل، تعارضات، و درد های روانیشان را در سناریوهای روزمره رشد می دهند.